+90 533 130 79 79
 • TEK ADIMDA
  "Covid-19 & Influenza A + B"
  qRT-PCR Test Kiti

HEPSİ BİR ARADA

Kit içerisinde swablar, VTM ve ayrıca pozitif ve negatif kontroller bulunmaktadır

HIZLI

Yalnızca 90 dakikada sonuç verir.


DOĞRU

Viral RNA’daki S, M2 VE RNaseP genlerini tespit eder

tripatogen logo

KULLANIMI KOLAY

İşlenmesi basit, yorumlanması kolay


HASSAS

Virüsün varlığı az miktarda olsa bile tespit etmek için yeterlidir.

TRIPATOGEN

Özellikleri

TRIPATOGEN

TRIPATOGEN OneStep RT-PCR Kit, COVID-2019’ un etiyolojik ajanı olan SARS-CoV-2 ile A+B Grubu Influenza virüslerinin (orthomyxovirus) kalitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir Real time PCR testidir. Test, belirtilen patojenlere ait Viral RNA’daki, sırasıyla S - ve M2 - genlerinin tespitinde kullanılır.

Koronavirüsler insanlar ve diğer memelilerde (deve, kedi, köpek ve yarasa gibi) enfeksiyonlara neden olan büyük bir virüs ailesidir. SARS-CoV-2 virüsü, 11 Şubat 2020’ de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) (1) tarafından tanımlanmış olan yeni bir koronavirüstür. SARS-CoV-2 RT-PCR Kiti, COVID-19 etkeni olan SARS-CoV-2 koronavirüsün genomik RNA’ sının kalitatif tespiti için tasarlanmış özgün primerlerin kullanıldığı bir In-vitro tanı kitidir.

INFLUENZA, Orthomyxoviridae ailesindeki üç immünolojik RNA virüs tipinden (A, B ve C) kaynaklanır. Mevsimsel grip tipik olarak üç ana hemaglutinin alt tipinden (H1, H2 ve H3) ve iki nöraminidaz alt tipinden (N1 ve N2) kaynaklanır. Dünyadaki halk sağlığı laboratuvarlarının, pandemik H1N1 2009 virüsünün yayılmasını ve etkisini izlemek ve aynı zamanda virülansta gelecekteki değişiklikleri tahmin etmek için ayrıntılı sürveyans yapması önemlidir.

İnsan popülasyonunda bu yeni patojenin hızlı teşhisi, vaka tespiti ve takibi için yöntemler, morbidite ve mortaliteyi azaltmak için uygun yönetim stratejileri geliştirmek için gereklidir.Tripatogen kit ile alınan tek bir numune de Inflenza A ve B ve SARS-CoV-2 virüsü tanısı konulabilmektedir.

İÇERİK

 • Ref. Kit İçeriği 250-500 Test
 • 1 RT-PCR MasterMix 1 adet 3750-7500µl
 • 1 INFLUENZA A pozitif kontrol 25 µl
 • 1 INFLUENZA B pozitif kontrol 25 µl
 • COVİT 19 Pozitif Kontrol 1 adet 25µl
 • Steril Moleküler Su 1 adet 25 µl
TESTLER

nasıl
Uygulanıyor?

Ecuvion çubuğu ile bireylerden alınan serum, alt solunum yolu örnekleri (bronkoalveolar lavaj, balgam, trakeal aspirat) ve üst solunum yolu örnekleri (nazofaringeal sıvılar ve sürüntü) alınan sürüntü örnekleri içerisinde özel tasarlanmış VTM solüsyon içeren falcon tüpleriyle test için uygun laboratuvara uygun taşıma koşullarında taşınmaktadır.

DSÖ(2) ve ABD’nin CDC(Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi) kurumu (3) tarafından koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) için belirlenen klinik kriterleri gösteren VE Influenza A ve B klinik kriterleri gösteren bireylerden alınan numuneler direkt olarak tek aşamalı gerçek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (Direct OneStepRT-PCR) ile çalışılır.

POZİTİF VE NEGATİF KONTROL

TRIPATOGEN OneStep RT-PCR Kit ile birlikte verilen pozitif kontrol örneği sentetik olarak üretilmiş hedef gen bölgeleri (S/M2/RNaseP) içeren plasmidtir ve manuel metod ile ekstrate edilmiştir. Negatif Kontrol olarak rutin laboratuvar çalışmalarında kullanılan nükleaz içermeyen su (NFW) kullanılabilir.


miktarlarda tek tüpte sırasıyla hazırlanır.

 • 15 µl RT-PCR 2X MasterMix
 • 5 µl TotalRNA (20-100 ng)
 • Son hacim 20 µl olmalıdır.

 • 55°C’de 10 dk. 1 döngü
 • 95°C’de 1 dk. 1 döngü
 • 95°C’de 10 sn. 40 döngü
 • 60°C’de 30 sn 40.döngü(fleresan tespit)

TEST KİMLERE YAPILMALIDIR?

DSÖ(2) ve ABD’nin CDC(Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi) kurumu (3) tarafından koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) için belirlenen klinik kriterleri gösteren bireylere ve semptomları covit-19 ile birebir benzerlik gösteren inflenza belirtileri gösteren ayrımı yapılamayan bireylere yapılmalıdır.

TESTİ KİMLER UYGULAMALIDIR?

Bu test eğitimli personel tarafından uygulanmalıdır.

TEST ÇALIŞMASI HER LABORATUVARDA YAPILABİLİR Mİ?

 • Numunelerin çalışılacağı laboratuvar BSL2 olmalı, çalışmalar DSÖ tarafından bildirilen laboratuvar güvenlik yönergelerine göre yürütülmelidir.
 • COVID-19 ve A+B grubu Influenza virüsleri için uygulanacak testler, ilgili teknik ve güvenlik prosedürleri konusunda eğitimli personel tarafından uygun donanıma sahip laboratuvarda yapılmalıdır.
 • TEST İÇİN KULLANILAN CİHAZLAR

  • Real-Time PCR Cihazları Testin çalışmaya uyumlu Real-Time PCR cihazları,
  • ABI Prism 7000/7300/7500/7900/Step One Plus
  • iCycler iQTM4/iQTM5
  • Smart Cycler II
  • Bio-Rad CFX 96
  • Rotor GeneTM6000
  • Mx3000P/3005P
  • MJ-Option2/ Chromo4
  • ®LightCycler 480 Instrument olarak belirlenmiştir.

  DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ OLAN HUSUSLAR

  • Çözdürülmüş reaktifler için, kullanımdan hemen önce kısaca vortex ve mini spin işlemi uygulanmalıdır.
  • Reaksiyon karışımı buz üzerinde veya soğutucu blok içerisinde hızlı bir şekilde hazırlanmalıdır.
  • İki farklı çalışma alanı oluşturulmalıdır:
   1) RNA/ DNA ekstraksiyon alanı
   2) Amplifikasyon ve Deteksiyon alanı
  • Pipet ucu, tüp ve diğer çalışma malzemeleri bir alana ait olup farklı alanlarda kullanılmamalıdır.
  • Her zaman steril filitreli pipet ucu kullanılmalıdır.
  • Ağızla pipetleme yapılmamalıdır. Laboratuvar içerisinde yeme, içme ve sigara kullanma işlemleri yapılmamalıdır.
  • Aerosollerden kaçınılmalıdır.

  LOJİSTİK

  Taşıma

  TRIPATOGEN KİT

  • Tripatogen PCR test kit kutusunda 250 veya 500 test/kit bulunur.
  • Son Kullanma Tarihi: 12 ay
  • Saklama koşulları: -15/-25°C
  • Boyutlar (UxGxY): 90,5mm x 68mm x 50mm

  TRIPATOGEN PHTRP2020-500

  • 18 tripatogen PCR test kit kutusu (500 text için 9.000 test)
  • Toplam Brüt Ağırlığı: 6.500 GR
  • Boyutlar (UxGxY): 372mm x 372mm x 310mm

  Büyük Paket

  Vtm için:

  • Her pakette 12 kutu (1200 adet) bulunmaktadır.
  • Brüt Ağırlığı: 13.900 GR

  Swab için:

  • Her pakette 12 kutu (6000 adet) bulunmaktadır.
  • Brüt Ağırlığı: 14.000 GR

  Kutu

  VTM için: PH2020-100

  • Her kutuda 100 Vtm bulunur
  • VTM Son Kullanma Tarihi: 12 ay.
  • Saklama koşulları : + 5 / + 25 °C
  • Gama ışınlaması

  Swab için: PH2020SWAB-500

  • Her kutuda 500 swab bulunur
  • Swab Son Kullanma Tarihi: 24 ay.
  • Saklama koşulları : + 5 / + 25 ° C
  • Gama ışınlaması